Общеобязательное и добровольное страхование: в теории и на практике

14 / 12 / 2015

Дарья Доан, юрист, Адвокатская фирма "Goro legal"

На языке оригинала. 

Об’єктом загальнообов’язкового державного соціального страхування є страховий випадок, з настанням якого у застрахованої особи (члена її сім’ї, іншої особи) виникає право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг, передбачених законодавством про страхування.

Об’єкти, що підлягають обов’язковому страхуванню, порядок та правила його проведення, форми типового договору, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів встановлюються Кабінетом Міністрів України. Для виникнення конкретних страхових правовідносин за будь-яким видом обов’язкового страхування, повинні наступити законодавчо передбачені фактичні обставини, що поширюють зазначені у законі права й обов’язки на конкретну особу (на страхувальника або на застрахованих).

Обов’язкове страхування здійснюється згідно з чинним законо- давством. Під обов’язковим страху- ванням йдеться про обов’язковість внесення відповідним колом страхувальників фіксованих страхових платежів, коли необхідність відшкодування матеріального збитку або надання грошової допомоги зачіпає інтереси не лише конкретного потерпілого, але й державні інтереси. 

По материалам: Юридична газета (стр. 16 - 17)

Полная версия статьи