Как минимизировать риски во время покупки б/у автомобиля?

03 / 11 / 2015

На языке оригинала

Купівля автомобіля, що був в експлуатації, - купівля кота у мішку. Звичайно, вартість такого транспорту значно нижча, аніж автомобіля з салону, втім ризики також дуже високі. Попри це, кількість операцій з таким авто залишається вагомою на ринку, а отже аспект мінімізації ризиків продавця та покупця є актуальним.
Охопити всі сторони даного питання в одній статті було б надто складно, да і відносяться вони до різних галузей (технічні, юридичні), а отже потребують компетентної думки різних спеціалістів. Тому наразі розглянемо мінімально необхідний перелік юридичних превентивних заходів для захисту інтересів покупця.

Щодо способу оформлення відносин купівлі – продажу автомобілю

1.Одним з найбільш поширених (бо найдешевшим) способів завжди вважалось оформлення генеральної довіреності.

Однак, даний спосіб категорично неприйнятний, враховуючи те, що підписання довіреності не свідчить про передачу права власності на об’єкт (тобто повірений (фактично покупець) передає гроші за автомобіль, втім не набуває головної правомочності власника – розпорядження (може лише володіти та користуватися).

Що це означає на практиці:
- «Покупець» не може продати, подарувати, залишити в спадок автомобіль;
-  Довіреність може бути анульована в будь – який час;
- «Покупець» не знає достеменно чи перебуває автомобіль в заставі, під арештом, чи мають треті особи права на нього;
- Автомобіль може бути за рішенням суду переданий іншим особам у зв’язку з відносинами «продавця» з третіми особами (розлучення з дружиною, набрання щодо «продавця» рішення суду про конфіскацію майна, звернення стягнення на його майно кредитором і т.і.);
- У разі смерті «продавця» автомобіль буде включено до спадкової маси та перейде до спадкоємців.

При цьому, на даний час такий спосіб «продажу» взагалі є безглуздим, адже відповідно до Закону України № 8397 від 15.04.2011 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» необхідність отримання довіреності для керування приватним автомобілем відмінена, а отже в такому разі можна просто дати власнику гроші, взяти ключі та вважати, що ви платите за тимчасове користування.
 

2. Купівля – продаж автомобіля на підставі рахунку – фактури
Основним недоліком даного способу продажу є те, що фірми посередники, які видають рахунок- фактуру, не перевіряють право і дієздатність особи – продавця, наявність обтяжень транспортного засобу (відсутність заборон продажу транспортного засобу), не отримують дозволу другого з подружжя продавця, а отже існує багато потенційних ризиків, які можуть стати відомими покупцю в майбутньому.
 

3. Усний договір купівлі – продажу
Слід розуміти, що відповідно до чинного законодавства в письмовій формі мають вчинятися правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.). Тобто правочин з купівлі – продажу автомобіля має вчинятись в письмовій формі, якщо тільки він не коштує 340 грн, що, погодьтесь, нереально.

4. Нотаріально посвідчений договір купівлі продажу
Закон не містить імперативної норми щодо необхідності посвідчення договору купівлі – продажу автомобіля, втім, будь який договір може бути посвідчено за бажанням сторін. Це деякою мірою убезпечить Вас, адже нотаріус перевіряє повноваження сторін на підписання договору (тобто правосуб’єктність підписантів, свободу волевиявлення сторін, відсутність обману, фіктивності та удаваності правочину і т.д.), отримує згоду подружжя, перевіряє автомобіль на наявність заборони відчуження і т.д.

При цьому радимо Вам:
- Прописувати реальну вартість автомобіля як ціну договору (в разі судового спору ви маєте право вимагати тільки ту суму, яку вказали в договорі та змогли довести її передачу продавцю);
- Вказати в договорі, що передача грошей здійснюється в момент підписання договору та передати гроші продавцю при нотаріусі, або взяти розписку у продавця, в якій зафіксувати факт отримання грошей;
- Передбачити в договорі гарантії продавця щодо відсутності прав третіх осіб на автомобіль;
- Детально прописати відповідальність сторін за невиконання умов договору і т.і.

Щодо перевірки «історії» автомобіля

Покупцю необхідно ретельно підійти до перевірки документів продавця
1. Подивитись паспорт продавця (звернути увагу на місце прописи – це місце розгляду судами спорів, наявність шлюбу, якщо продавець перебуває в шлюбі, продаж автомобіля може здійснюватися лише зі згоди другого з подружжя);

2. Перевірити технічний паспорт автомобіля
З цього документа можна отримати дуже багато інформації:
- ПІБ власника – обов’язково звірьте ці дані з паспортними даними продавця (по оригіналу його паспорту). Якщо перед вам представник, попросить довіреність, та перевірте чи відповідають дані довірителя даним власника, що зазначені в тех. паспорті, ідентичність підписів. В цьому разі обов’язково необхідно звернути увагу чи надано довіреністю право особі, що перед Вами, продавати даний автомобіль, а також на термін дій довіреності.
- Номерні знаки автомобіля, їх ідентичність реальним.
- Номер кузова, шасі та їх відповідність тим, що зазначені на агрегатах;
- У графі «Особливі відмітки» може містить інформація про співвласника транспортного засобу, в такому разі потрібна його письмова згода на продаж;

3. Перевірити у власника документи, що підтверджують правомірність придбання транспортного засобу, це може бути:
- довідка-рахунок, видана суб'єктом господарювання, діяльність якого пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери; 
- договори та угоди, укладені на товарних біржах на зареєстрованих у Департаменті Державтоінспекції бланках, договори купівлі-продажу транспортних засобів, оформлені в Державтоінспекції, інші засвідчені в установленому порядку документи, що встановлюють право власності на транспортні засоби;
- копія рішення суду, засвідчена в установленому порядку, із зазначенням юридичних чи фізичних осіб, які визнаються власниками транспортних засобів, марки, моделі, року випуску таких засобів, а також ідентифікаційних номерів їх складових частин; 
- довідка органу соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що виділили автомобіль; 
- акт приймання-передачі транспортних, виданий підприємством-виробником або підприємством, яке переобладнало чи встановило на транспортний засіб спеціальний пристрій згідно із свідоцтвом про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, із зазначенням ідентифікаційних номерів такого транспортного засобу та конкретного одержувача;
- митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії або електронна митна декларація, або видане митним органом посвідчення про реєстрацію в підрозділах Державтоінспекції транспортних засобів чи їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери
- договір фінансового лізингу;
- акт про проведений аукціон або постанова та акт про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу, видані органом державної виконавчої служби.

4. Для автомобіля, що був придбаний в кредит, додатково просимо у продавця:
- Копію кредитного договору
- Довідку банка про повне погашення кредиту та припинення кредитних відносин
- Витяг з реєстру про зняття обтяжень

5. Перевірте власника та автомобіль на наявність судових спорів та рішень суду, що набрали законної сили в Єдиному реєстрі судових рішень

Щодо перереєстрації транспортного засобу

Перереєструвати автомобіль необхідно у підрозділі Державтоінспекції протягом десяти діб після придбання. Для цього необхідно подати до Держінспекції заяву власника, і документи, що посвідчують особу, підтверджують правомірність придбання транспортного засобу (див. вище), відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та копія реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі, з відміткою підрозділу Державтоінспекції про зняття транспортного засобу з обліку.

По материалам: Юрлига