Ділова репутація та її важлива роль у бізнесі

12 / 08 / 2019

Чи не найголовнішим чинником у ділових стосунках є саме ділова репутація.

Ділова репутація – сукупність даних, що дають змогу охарактеризувати особу (як фізичну, так і юридичну) на предмет професійних можливостей, результативності, порядності тощо. Ділова репутація допомагає ухвалити рішення про можливу подальшу співпрацю або партнерство.

Ділова репутація є своєрідною оцінкою діяльності юридичної особи або пов'язаної з нею фізичної особи (керівник, засновник або кінцевий бенефіціар), яка ґрунтується на висновках щодо ділових якостей та морального обличчя цих суб'єктів, дотримання ними вимог законодавства та належного виконання договірних зобов'язань перед партнерами й співробітниками.

Ділова репутація полягає у визнанні здобутків юридичної особи або пов'язаної з нею фізичної особи, їхнього авторитету, в тому, що від них чекають надалі, який обсяг відповідальності на них покладено та як оцінюють їхні вчинки оточення та суспільство загалом.

Ділова репутація впливає на багато чинників, зокрема – зацікавленість партнерів та клієнтів у співпраці, економічна привабливість для інвесторів, можливість одержання значно більшого прибутку, освоєння нових ринків збуту товарів і послуг та інші чинники.

Слід також зазначити: щодо фізичної особи термін "ділова репутація" ототожнюють з поняттям честі та гідності.

У нинішньому діловому суспільстві "ділова репутація" відіграє роль візитної картки для вашого бізнес-оточення. Чітке дотримання стандартів якості може характеризувати вас навіть без детального ознайомлення з вашим продуктом. Досить буде лише ототожнення того чи іншого продукту з особою, яка має чудову ділову репутацію, і споживач ваших товарів та послуг без сумнівів віддаватиме вам перевагу у своєму виборі.

Але варто зазначити, що ділова репутація може мати як позитивний, так і негативний характер. І це може бути викликано недобросовісною поведінкою, наприклад, ваших конкурентів або осіб, які невдало намагались щось отримати від вас.

Ділова репутація – явище досить вразливе. На практиці можна роками напрацьовувати надійний та позитивний імідж і в лічені дні його втратити назавжди.

Як своєрідне благо ділова репутація, а саме право на її недоторканність, підлягає захисту в судовому порядку. Відшкодування немайнової шкоди здійснюють у позовному провадженні, а спростування неправдивої інформації про юридичну особу – у порядку окремого провадження.

Також слід зауважити, що ділова репутація має свою вартість, яку визначають поняттям "гудвіл". Щодо цього можу навести один приклад з практики.

Після подій 2013 – 2014 рр. у нашій країні один із найбільших монополістів ринку постачання природного газу та нафтопродуктів покинув державу, залишивши по собі негативний слід.

Тоді я консультував компанію, яка також займалась діяльністю у сфері торгівлі природним газом. Мені стало відомо, що до її керівництва звернулись представники одного з видань із пропозицією надати їм допомогу матеріального характеру. Пропозицію було відхилено. Через короткий час стосовно них було надруковано матеріал на тему, з якої випливало, що "монополіст-втікач" продовжує вести свій бізнес в Україні через іншу компанію, яка за фактом не мала до нього стосунку.

Як наслідок, ділова репутація компанії, про яку йшлося вище, значно погіршилась. І надалі вона змушена була припинити свою діяльність, оскільки стан справ не давав змоги конкурувати на ринку, як це було до вищезазначеної публікації.

Це яскравий приклад того, як легко можна зашкодити діловій репутації, оперуючи недостовірною інформацією.

З огляду на такі непоодинокі випадки рекомендував би намагатися максимально зафіксувати неправомірні вимоги, проводити самостійні внутрішні розслідування та максимально оприлюднювати результати в засобах масової інформації, на вашому веб- ресурсі та інших можливих місцях для привернення відповідної галузевої уваги.

Для відточення належної ділової репутації необхідно, крім професійних досягнень, також брати участь і діставати визнання в загальносоціальних проектах – ідеться про меценатство та подібну допомогу. Це стане чинником, який позитивно впливатиме на вашу ділову репутацію. 

По матеріалам "Юрист&Закон"