ПІЛЬГИ ДЛЯ МАСАЖИСТІВ

16 / 08 / 2019
Чи вважається зараз праця масажиста (м / с з масажу) важкою працею? Чи існують будь-які пільги, доплати чи надбавки для цієї категорії працівників (як раніше)? Які нормативні документи регламентують ці питання? 
 
Згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», який затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України 31 жовтня 2018 р. № 1977, визначено кваліфікаційні вимоги для «сестри медичної з масажу» (п. 31)
 
Повинна знати: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, які регламентують діяльність закладів охорони здоров’я; права, обов’язки та відповідальність сестри медичної з масажу; нормальну і патологічну анатомію та фізіологію людини; показання та протипоказання до застосування масажу; методику проведення різних видів масажу; сумісність і послідовність процедур масажу та лікувальної фізкультури з іншими процедурами в процесі лікування; показання та протипоказання до застосування масажу, роль і значення його в медичній реабілітації хворих; правила оформлення медичної документації; сучасну літературу за фахом.
 
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
Сестра медична з масажу вищої кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за фахом «Лікувальний масаж». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 10 років.
 
Сестра медична з масажу I кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (ба- калавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за фахом «Лікувальний масаж». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 7 років.
 
Сестра медична з масажу II кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за фахом «Лікувальний масаж». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 5 років.
 
Сестра медична з масажу: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за фахом «Лікувальний масаж». Без вимог до стажу роботи. 
 
Професія сестри медичної з масажу не належить до Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці, зайнятість у яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах та Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість у яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. 
 
Відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, що затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України 05 жовтня 2005 р. № 308/519, в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 р. за № 1209/11489 працівникам закладів охорони здоров’я й установ соціального захисту населення, які підпорядковані окремим органам державної влади, можуть бути встановлені додаткові умови оплати праці, які передбачені відповідними нормативно-правовими актами. Розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюють професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії, робітникам — кваліфікаційного розряду в межах діапазону, який визначений для цих посад (професій) Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників і відображаються в тарифікаційному списку. Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки), або залежно від виконання норм виробітку та відрядних розцінок із урахуванням підвищень, доплат і надбавок, які передбачені діючим законодавством. Заробітна плата працівника граничними розмірами не обмежується.
 
Конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат визначає керівник закладу, установи за рахунок і в межах фонду заробітної плати, що відображається в розрахункових відомостях на виплату заробітної плати. 
По матеріалам: "Журнал головної медичної сестри"