Недобросовісна конкуренція та її вплив на імідж компанії

12 / 08 / 2019

Ефективна і безкомпромісна боротьба з недобросовісною конкуренцією є одним із пріоритетних напрямів роботи щодо провадження економічної політики в державі.

Проте, незважаючи на величезну законодавчу базу, на жаль, зустрічається безліч випадків порушення законодавства про захист економічної конкуренції. А виявивши подібні факти стосовно власного бізнесу, його власники не завжди достатньо юридично підковані, щоб провести судовий захист власних прав і відновити зіпсований імідж компанії.

Як відомо, ділову репутацію конкретний учасник ринкових відносин або його продукція набуває внаслідок складної маркетингової кампанії, реклами товарів, оцінки власного сервісу, покращення стандартів обслуговування клієнтів або якості продукції, що вимагає від власника значних вкладів – і не лише фінансових.

Неправомірне використання такого активу третіми особами створює у споживача товарів чи послуг помилкове враження про походження товару з іншого джерела або ілюзію зв'язку їхньої продукції з виробником, який найкращим чином себе зарекомендував.

Поняття недобросовісної конкуренції, її види та форми

Під поняттям "недобросовісна конкуренція" слід розуміти будь-яку протиправну діяльність суб'єктів господарювання, яка суперечить загальноприйнятим правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Тобто неправомірне отримання в процесі провадження підприємницької діяльності переваг і створення в момент конкуренції і має назву "недобросовісна конкуренція".

 Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" визначає такі форми вияву недобросовісної конкуренції, проте не виключно:

• неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки; неправомірне використання товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу;
• порівняльна реклама;
• неправомірний збір комерційної таємниці;
• дискредитація суб'єкта господарювання;
• купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом; схилення до бойкоту суб'єкта господарювання;
• підкуп працівника покупця;
• схилення постачальника до дискримінації покупця;
• схилення суб'єкта господарювання до розірвання договору з конкурентом;
• підкуп працівника постачальника;
• досягнення неправомірних переваг у конкуренції;
• розголошення комерційної таємниці;
• схилення до розголошення комерційної таємниці;
• неправомірне використання комерційної таємниці.
Стосовно видів недобросовісної конкуренції, то чинним законодавством передбачено такі:
• неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання;
• створення суб'єктом господарювання перешкод у конкуренції;
• незаконне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

Більш докладно зупинимося на одному із видів недобросовісної конкуренції для аналізу її впливу на імідж компанії.

Одним із найпоширеніших видів порушень є неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання. Цей вид порушення полягає в:

недобросовісній рекламі. А саме в розповсюдженні реклами, у якій міститься будь-яке порівняння з товарами, послугами, роботою чи діяльністю іншого суб'єкта господарювання;

недобросовісному використанні товару іншого виробника – введення в обіг чужого товару під своїм позначенням, шляхом зміни чи знищення позначень реального виробника без його дозволу. Наприклад, правопорушники підміняють товари гіршої якості більш якісними або відомими товарами. Таким чином, не відбувається незаконного використання торговельної марки конкурента, але порушується його ділова репутація;

копіюванні зовнішнього вигляду виробу – це, по суті, відтворення оригінальної форми товару, однак без зазначення власне виробника копії, що не дає змоги однозначно визначити належність товару та призводить до змішування суб'єктів господарювання – конкурентів. Об'єктами правопорушення стають форма, малюнок, кольорове оформлення, призначені для естетичних та ергономічних потреб, є об'єктами промислового зразка;

неправомірному використанні чужих позначень, рекламних матеріалів або пакувань. Ідеться про користування чужим знаком для товарів і послуг, фірмовим найменуванням, а також іншими позначеннями без офіційного дозволу уповноваженої на те особи. Крім того, сюди також входить використання рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів, назви художніх або літературних творів, періодичних видань, назв походження товарів тощо, що може спричинити змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, у якого є пріоритет на їх застосування.

Вагомим правопорушенням у цьому аспекті є не лише розміщення ідентичної торговельної марки конкурента на товарах, не належних йому, а й створення подібного до ступеню змішування між торговими знаками, що позначають продукцію різних виробників. А це означає, що будь-який компонент іміджу компанії або її товарів може бути використаний конкурентами.

ВИСНОВОК:

На підставі зазначених видів і наслідків прояву недобросовісної конкуренції суб'єкт господарювання може розраховувати на власні сили і зайнятися самозахистом від неправомірних дій конкурентів, але на практиці це не завжди дієво. Тому доцільно звернутися до кваліфікованих спеціалістів, які підберуть найбільш результативний механізм захисту компанії. 

По матеріалам "Юрист&Закон"